Barzan 03 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 05 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 07 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 10 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 12 : Containerschiff, Shipspotting 
Barzan 14 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 16 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 19 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 20 : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 23 : Containerschiff, Shipspotting 
Barzan 24-Bearbeitet-Bearbeitet : Containerschiff, Shipspotting  Barzan 24-Bearbeitet : Containerschiff, Shipspotting